***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน2562อำเภอท่าวุ้งได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2562 โดยมี
นายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอท่าวุ้งเป็นประธานในพิธี โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด และการ
ประกวดคำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโดยมีการมอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งของรางวัลมากมาย

 

คลิกดูภาพกิจกรรม

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211