***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดทั้งสิ้น 39  แห่ง  และศาลเจ้า  2  แห่ง
2.  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญ

- งานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ วัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง
ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

งานแห่พระศรีอาริย์ วัดไลย์ : เรื่องนี้มีตำนาน (21 พ.ค. 62)

ที่มา : ThaiPBS


จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211