***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา
ฝ่าย/งาน โทรศัพท์ โทรสาร

ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง

ฝ่ายทะเบียนและบัตร

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายความมั่นคง

ฝ่ายสำนักงานอำเภอ

ฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม

ฝ่ายการเงินและบัญชี

036-481-211

036-481-063

036-481-211 ต่อ 13

036-481-211 ต่อ 16

036-481-211 ต่อ 13

036-481-211 ต่อ 18

036-481-211 ต่อ 14

036-481-211 ต่อ 17

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211