***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. หน่วยงาน /ส่วนราชการ ในพื้นที่
3.1 ที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง/กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง

3.2 สถานีตำรวจภูธรท่าวุ้ง โทร.08-1710-1935 หรือ 0-3648-1248
3.3 สถานีตำรวจภูธรท่าโขลง โทร. 0-3648-9012
3.4 สถานีตำรวจภูธรบ้านเบิก โทร. 0-3677-6157

3.5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง โทร. 0-3648-1077
3.6 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าวุ้ง โทร.0-3648-1209

3.7 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าวุ้ง โทร.0-3648-1474

3.8 สำนักงานท้องถิ่นอำเภอท่าวุ้ง โทร.0-3648-1174

3.9 สำนักงานสัสดีอำเภอท่าวุ้ง โทร.-

3.10 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง โทร. 036-481-635
3.11 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง โทร. 0-3648-1249
3.12 สำนักงานที่ดินอำเภอท่าวุ้ง โทร. 0-3648-1396

3.13 วัฒนธรรมอำเภอท่าวุ้ง โทร.-

3.14 สำนักงานประมง อำเภอท่าวุ้ง โทร.-

3.15 โรงพยาบาลท่าวุ้ง โทร. 0-3648-1208

3.16 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าวุ้ง โทร. 0-3648-1185

3.17 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โทร. 0-3648-1206
3.18 ศูนย์บริการการศึกษาพิเศษท่าวุ้ง โทร.-
3.19 เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
-นายเกรียงศักดิ์ เหลืองวิลัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าวุ้ง โทร. 036-481-243
3.20 เทศบาลตำบลท่าโขลง
-นายสุรเสน กาลอินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าโขลง โทร. 0-3648-9860
3.21 เทศบาลตำบลโคกสลุด
-นายสัมพันธ์ ทับสกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกสลุด โทร. 036-798-042
3.22 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว
-นายสุนันท์ แจ้งวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพตลาดแก้ว โทร. 036-413-109
3.23 เทศบาลตำบลบางงา
-นายพิบูลย์ โพธิสมภาพวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางงา โทร. 0-3677-6400
3.24 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง
-นายณรงค์ศักดิ์ อยู่ยิ่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวุ้ง โทร. 036-481-606
3.25 องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้
-นายณรงค์ กล่อมเกลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ โทร. 036 622 824
3.26 องค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่
-นายอาคม กลิ่นสกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางลี่ โทร. 036-481-888
3.27 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
-นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โทร. 036-489-123
3.28 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง
-พ.อ.อ.สาโรช ประชากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง โทร. 036-680-667-8
3.29 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก
-นายจำเนียร รุ่งเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเบิก โทร. 081-853-3965
3.30 องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์
-นายธวัชชัย บุญน้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ โทร. 036-798253
3.31 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
-นายวีระวัฒน์ ระนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โทร. 036-481-206
3.32 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม
-นายสมบูรณ์ สุขเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม โทร. 036-655-403

ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
2 ธนาคารออมสิน
3 ธนาคารกรุงไทย
4 ธนาคารไทยพาณิชย์

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211