***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. การศึกษา

  1. สถานศึกษา (ของรัฐ/เอกชน)  จำนวน  40  แห่ง

- โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  28   แห่ง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา รวมโรงเรียนขยายโอกาส  จำนวน    9   แห่ง
- โรงเรียนเอกชน  จำนวน    3   แห่ง

       2  ห้องสมุด  จำนวน  1  แห่ง

 

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211