***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การคมนาคม
          ทางบก
          -  ถนนสายหลัก 4 เลน หมายเลข 311 (จ.สิงห์บุรี – จ.ลพบุรี)
          เป็นถนนสายหลัก เชื่อมต่อระหว่างอำเภอกับอำเภอ และระหว่างอำเภอกับจังหวัด
          -  ถนนสายรอง 6 สาย เชื่อมระหว่างอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน

-ถนนสาย 3027 ท่าวุ้ง-บ้านเบิกไปบรรจบถนนสายเอเชีย(32)

-ถนนสาย 3028 บางงา-ท่าโขลงไปบรรจบถนนสายบ้านหมี่
ทางน้ำ
- แม่น้ำลพบุรี (เลิกใช้สัญจรแล้ว)
ทางอากาศ

-

คมนาคมทันสมัย เมืองไทยยุคใหม่ 5 ยุทธศาสตร์คมนาคม สู่การขนส่งที่ยั่งยืน วันที่ 13 มีนาคม 2561

ที่มา : NewsNBT THAILAND

 

 
จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211