***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 อำเภอท่าวุ้งได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยมีนายสิทธา ภู่เอี่ยม...

 

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการอำเภอ และหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนมกราคม 2563

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรมการอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือนธันวาคม 2562

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ

เรื่อง ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2562 เพื่อใช้ประชาสัมพันธ

 

 

 

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211