***ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง***    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แม่น้ำลพบุรี
- แม่น้ำบางขาม
- โครงการแก้มลิงหนองสมอใส หมู่ที่ 11 ตำบลบางคู้ ขนาดพื้นที่ประมาณ 220 ไร่
- หนองลาดตะเพียน หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวุ้ง ขนาดพื้นที่ประมาณ 90 ไร่
- หนองลาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเบิก ขนาดพื้นที่ประมาณ 250 ไร่
- หนองน้ำพล หมู่ที่ 11 ตำบลบางคู้ ขนาดพื้นที่ประมาณ 63 ไร่
- หนองช้างทะลุ หมู่ที่ 9 ตำบลบางลี่ ขนาดพื้นที่ประมาณ 80 ไร่
- โคกทะเล หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน ขนาดพื้นที่ 100 ไร่
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอท่าวุ้ง  ได้แก่
วัดไลย์
วัดไลย์ เป็นวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางขาม  ในเขตเทศบาลตำบล ท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

สิ่งที่น่าสนใจ เช่น พระวิหาร ซึ่ง เป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้น คือ มีลักษณะเจาะช่องผนัง
แทนหน้าต่าง  ภายในมีพระประธานขนาดใหญ่ปางมารวิชัยลงรัก ปิดทอง มีซุ้มเรือนแก้วแบบ
พระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ด้านหน้าและด้านหลังของพระวิหารมีภาพปูนปั้นเรื่องทศชาติ
และเรื่องปฐมสมโพธิซึ่งนับว่าเป็นภาพประติมากรรมฝาผนัง ขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญยิ่งชิ้นหนึ่งของชาติ นอกจากนี้ยังมี พระอุโบสถ และวิหารรูปมณฑปยอดปรางค์อยู่ใกล้ ๆ กับ พระวิหารและพิพิธภัณฑ์

ประจำวัด ซึ่งมีของเก่ามากมายให้ชม เช่น พระพุทธรูปเครื่องหมาย  เครื่องลายคราม  เครื่องมือ 
เครื่องใช้สมัยโบราณ  และอื่น ๆ อีกมากมาย ประเพณีที่สำคัญ คือประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์ (วัดไลย์) ในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี

วัดเขาสมอคอน

เขาสมอคอน  อยู่ในเขต หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมอคอนไปตามเส้นทางสายลพบุรี – สิงห์บุรี ถึงกิโลเมตร     ที่ 18 เลี้ยวขวาเข้าไปอีก 12 กิโลเมตร
เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญด้านประวัติศาสตร์ มีตำนานเก่าแก่เกี่ยวกับเขาสมอคอนอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจจากหนังสืออักขรานุกรมภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวไว้
“เขาสมอคอนนี้เป็นที่อยู่ของ สุกกทันตฤาษี อาจารย์ของพระเจ้ารามคำแหงมหาราชและ

พระยางำเมือง กษัตริย์เมืองพะเยา ซึ่งน่าจะเป็นราชวงศ์หนองแส โยนก เชียงแสน ทั้งสองพระองค์ เมื่อทรงพระเยาว์ได้เสด็จมาศึกษาศิลปะวิทยาที่เขาสมอคอนนี้ ซึ่งสมัยนั้นกษัตริย์ เมืองลพบุรีก็เป็นราชวงศ์เดียวกัน”

วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา

ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน ตั้งอยู่บนเชิงเขา รอบ ๆ
บริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมไปทั่ว มีความร่มรื่น วัดถ้ำตะโก หรือ  วัดถ้ำตะโกพุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี วัดนี้มีถ้ำวิปัสสนา เรียกว่า “ถ้ำตะโก” เนื่องจากมีต้นตะโกอยู่หน้าถ้ำ (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) ภายในถ้ำจะมีแท่น ที่หลวงพ่อเภา พระเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพนับถือของชาวลพบุรี เคยนั่งวิปัสสนาและมีพระพุทธรูป

อีกหลายองค์ นอกจากนั้นก็มีเครื่องปั้นดินเผา เครื่องลายครามต่างๆ เก็บรักษาไว้ และยังมีพระเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่บนเรือสำเภา ซึ่งเรียกว่า “พระเจดีย์ทรงเรือมรรคสัจจ์” อยู่บนยอดเขา คล้ายกับที่วัดเขาวงกต

แต่ที่นี่สร้างก่อน

วัดถ้ำช้างเผือก
ที่ตั้งบริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน  ตั้งอยู่ห่างจากวัดถ้ำตะโกประมาณ 1 กิโลเมตร เดิมทีเดียว  วัดนี้สร้างอยู่ตรงหน้าถ้ำช้างเผือก ซึ่งพระยาโชฎึกราชเศรษฐี เป็นผู้สร้างแต่ในฤดูน้ำหลากการเดินทางไม่สะดวกจึงมีการย้ายวัดขึ้นไปอยู่เหนือถ้ำประมาณ 50 ปีเศษมาแล้วแต่ยังคงใช้ชื่อวัดตามที่เรียกกันมาแต่เดิมลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ก่ออิฐถือปูนยาว 10 เมตร

ศาลาตาหลวง

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโพตลาดแก้ว อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี ประมาณ 5-6 กิโลเมตร ศาลาตั้งอยู๋

ริมฝั่งแม่น้ำลพบุรีทางทิศเหนือ ในปี พ.ศ.2455 ชาวบ้านเรียกว่า “ศาลาตาหลวง” เพราะมีศาลาหลังเก่า

สร้างอยู่ที่นั้น และได้มีคำเล่าว่าหลวงแพ่งเป็นผู้สร้าง และในปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนเป็นวัดโพธิ์แก้ว

 

จัดทำและพัฒนาโดย
ที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง
อาคารที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง, ถนนลพบุรี-สิงห์บุรี, ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี, 15150
โทร./โทรสาร 036 481 211